Keuzevakken ontwikkeld bij andere profielen

13 december 2019

Inmiddels zijn er circa 130 keuzevakken waaruit scholen kunnen kiezen. Ook profielmodulen mogen aangeboden worden als keuzevakken.

Hiervoor geldt dat bb- en kb-leerlingen maximaal twee modulen uit één ander profiel als keuzevak mogen kiezen. Dezelfde regel geldt voor gl. Gl-leerlingen mogen de twee andere modulen (uit het kb-profielvak) kiezen als keuzevak. Hierdoor is het mogelijk dat een gl-leerling een volledig profiel kan volgen.

De keuzevakken kunnen op verschillende manier worden samengesteld. In het onderstaande schema is aangegeven welke keuzes scholen daarbij kunnen maken. Regel blijft: een leerling kan alleen kiezen uit het aanbod van de school en de leerling moet ook echt iets te kiezen hebben.

keuzevakken andere profielen
keuzevakken andere profielen

Voorbeelden

Arrangementen: profieloverstijgende keuzevakken binnen de techniek

De school mag zelf het aanbod van keuzevakken samenstellen. Dit is, anders dan bij de profielmodulen, niet afhankelijk van licenties van de school. In de regel zal de school een keuze maken die aansluit bij de visie van de school over bijvoorbeeld onderwijs en opleiden, LOB, de leerlingpopulatie, de deskundigheid van docenten en de outillage. De school kan bijvoorbeeld besluiten:

  • keuzevakken aan te bieden die ontwikkeld zijn bij het profiel MVI;
  • over de volle breedte van profielen keuzevakken aan te bieden;
  • met het aanbod van keuzevakken dicht bij de bestaande situatie te blijven;
  • met een bepaald aanbod van keuzevakken doorstroomrelevante arrangementen (in samenwerking met het mbo) te maken;
  • keuzevakken aan te bieden die de context vormen voor de profielmodulen en een geïntegreerd programma te maken;
  • profielmodulen als keuzevakken aanbieden;
  • in samenwerking met mbo en bedrijfsleven, vrije keuzevakken te ontwikkelen en aan te bieden.

Keuzevakken ter verdieping van een profielvak?

Boven enkele keuzevakken staat 'dit keuzevak is een verdieping van de profielmodule …'. Deze zin is toegevoegd om aan te geven dat basiskennis voor dit keuzevak handig is. Toch hoeft het geen bezwaar te zijn als de basiskennis niet aanwezig is.
De docent kan de basiskennis, waarvan hij denkt dat de leerling die nodig heeft om dit keuzevak goed te volgen, toevoegen aan zijn lesprogramma. Sommige scholen lossen het op door een workshop of cursus te geven aan leerlingen die niet over de basiskennis beschikken. In dat geval doen (sommige) leerlingen dan iets meer dan in het keuzevak staat aangegeven. Meer doen is niet erg, minder doen is wel een probleem.