Het onderwijsprogramma

28 juli 2023

Een examenprogramma is geen onderwijs- programma. In het examenprogramma staat alleen beschreven wat leerlingen moeten kennen en kunnen, willen zij het betreffende vak voldoende kunnen afsluiten.

Docenten zetten het examenprogramma  -'het wat'- naar een onderwijsprogramma -'het hoe'- om. Hoe leerlingen aan zo'n onderwijsprogramma werken, bepalen de school en de leraar, al dan niet in samenspraak met de leerling.

De school leidt de leerling via het onderwijsprogramma naar het schoolexamen en het centraal examen. Hoe scholen dat doen varieert en is onder meer afhankelijk van de visie op onderwijs, de afspraken met het vervolgonderwijs, de mogelijkheden in de regio, de visie op LOB, de mogelijkheden in de regio, de omvang van de school en het aantal leerlingen.

Vragen die scholen onder andere hebben:

  • Leiden we leerlingen smal en specifiek op, of breed en oriënterend?
  • Hoe gaan we om met de keuzes van leerlingen?
  • Geven we leerlingen keuzemogelijkheden?
  • Wanneer sluiten de leerlingen het CE af?
  • Hoe positioneren we profielvak en keuzevakken ten opzichte van elkaar?
  • Hoe geven we vorm aan LOB?
  • Hoe werken we samen met mbo en bedrijfsleven?