Analyses methoden en lespakketten

4 januari 2021

Scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben sinds 2006 een wettelijke opdracht om in hun onderwijsaanbod aandacht te hebben voor burgerschap. Op de meeste scholen wordt burgerschapsvorming gezien als onderdeel van de schoolcultuur. Daarnaast komt het aanbod op scholen voor een belangrijk deel tot uitdrukking in de gebruikte leermiddelen. Daarom heeft SLO in 2016-2017 methoden en lespakketten geanalyseerd met behulp van het instrument voor primair onderwijs (pdf, 222 kB) of voor voortgezet onderwijs (pdf, 226 kB). Daarbij zijn inhoudelijke en didactische aspecten van burgerschapsvorming onderscheiden. In onderstaande tabellen zijn de titels de link naar de analyseresultaten. Ben je op zoek naar meer leermiddelen voor burgerschapsvorming kijk dan op de openingspagina van dit vakportaal bij het onderwijsaanbod bij de thema's. Onder andere bij Burgerschap algemeen zijn recente methoden en lespakketten te vinden.

Primair onderwijs

Titel ​Uitgever, jaar van uitgave ​Doelgroep​
Argus Clou (aardrijkskunde) (pdf, 648 kB) ​Malmberg BV BAO - 2012 ​​PO 3-8
Argus Clou (geschiedenis) (pdf, 636 kB) ​Malmberg BV BAO - 2012 ​PO 3-8
Burgerschap, 16 miljoen mensen (pdf, 655 kB) ​KlasseTV - 2012 ​​PO 6-8
Kanjertraining (anti-pestprogramma) (pdf, 632 kB) ​Stichting Kanjertraining - 2012-2014 ​PO 1-8
VO 1-3
Kijk in mijn wijk (methode burgerschapsvorming) (pdf, 688 kB) (niet meer leverbaar) ​Kwintessens NVZ Uitgeverij - 2011 ​PO 1-8
Krachtbronnen (pdf, 311 kB) ​Creathlon - 2014-2018 ​PO 6-8
​Leefstijl (sociaal-emotionele vaardigheden) (pdf, 638 kB) Edu'Actief- 2002-2013 ​PO 5-8 SBO
VO 1-6 PRO
VSOcluster 3-4
Naut Meander Brandaan (2e versie) (pdf, 150 kB) ​Malmberg BV BAO 2017 ​PO 3-8

Voortgezet onderwijs

Titel ​Uitgever, jaar van uitgave Doelgroep​
Bricks Global studies (Engelstalige editie) (pdf, 292 kB) ​OVD Educatieve Uitgeverij - 2015 H 1-5
V 1-6
TTO
BURGERboek (pdf, 443 kB) ​Actua Uitgeverij BV - 2014-2016 VMBO 1-4 MBO
H 1-5
V 1-6
​De GEO onderbouw (9e editie) (pdf, 289 kB) ​ThiemeMeulenhoff - 2015 VMBO 1-2
H 1-3
V 1-3
Geschiedeniswerkplaats onderbouw (2e editie) (pdf, 294 kB) ​Noordhoff Uitgevers VO - 2013-2015 VMBO 1-2
H 1-3
V 1-3
Kies 1, leerwerkboek burgerschap (2e druk) (pdf, 297 kB) ​Deviant - 2016 PRO
VSO
MBO
​Plein M (3e editie) (pdf, 367 kB) ​Noordhoff Uitgevers VO - 2015 LWOO 1-2
VMBO 1-2
Stercollectie Mens en maatschappij (M&M) (pdf, 294 kB) ​VO content 2012-2013 VMBO 1-2
StruX – leerlijn ik en de maatschappij (pdf, 164 kB) ​Edu'Actief BV - 2015-2016 ​PRO
VSO-cluster 3
VSO-cluster 4
Tumult Hoe zie jij het? (pdf, 282 kB) ​Tumult - 2016 ​VO 1-2
Wijs worden (2e editie) (pdf, 155 kB) ​Damon BV, Uitgeverij - 2012-2015 ​VMBO-T 1-2
HV 1-3