Conceptkerndoelen leergebied digitale geletterdheid + toelichtingsdocument


6 maart 2024

Conceptkerndoelen digitale geletterdheid, inclusief toelichtingsdocument.


jaar van uitgave: 2024

SLO (2024). Conceptkerndoelen digitale geletterdheid en toelichtingsdocument. Amersfoort: SLO.