Bronnen

29 februari 2024

De vakspecifieke trendanalyse beschrijft de achtergronden van het taalonderwijs/Nederlands in primair en voortgezet onderwijs en schetst ​sectoroverstijgende en -specifieke knelpunten in het curriculum. Op deze pagina worden bronnen ontsloten die relevant zijn geweest voor het opstellen van de trendanalyse of die inspiratie bieden voor hen die bezig zijn met het curriculum Nederlands.

Geschiedenis van het vak

In het boek Geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland; Onderwijs in de moderne talen van 1500 tot heden (Hulshof, Kwakernaak en Wilhelm, 2015, Uitgeverij Passage) beschrijven de auteurs niet alleen de geschiedenis van het talenonderwijs in Nederland, maar benoemen dit ook in termen van verschillende heersende paradigma's die elke tijd heeft gehad of heeft. Bijv. anno 2017 lijkt het communicatief-functionele paradigma met nadruk op vaardigheden en functionaliteit het leidende paradigma te zijn. In de Vakspecifieke Trendanalyse Nederlands (SLO, 2017) worden de geschiedenis en visies/paradigma's samengevat (p.7-10).

Op de hoogte blijven

Het taalonderwijs Nederlands is altijd in beweging. Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen kun je gebruik maken van:

Website met informatie over leerplankundige ontwikkelingen in po en vo met publicaties, websites, onderzoeken, nieuws en aankondigingen.

contactpersoon

Joanneke Prenger 270