Tijdschrift Taal, voor opleiders en onderwijsadviseurs

26 juli 2023

Tijdschrift Taal is een semi-wetenschappelijk tijdschrift dat als doel heeft de praktijk van het taalonderwijs in het primair onderwijs duurzaam en gefundeerd te ondersteunen en verbetering te stimuleren. De artikelen zijn gebaseerd op recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek én verschaffen op basis daarvan good practices, adviezen en handreikingen voor de onderwijspraktijk. Tijdschrift Taal voedt de dialoog over taalinhouden, taaldidactiek, doelen en organisatie van leren.

Het tijdschrift is primair bedoeld voor onderwijsadviseurs en taalspecialisten van begeleidingsdiensten en opleiders taal van lerarenopleidingen basisonderwijs in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast is het ook interessant voor onderzoekers, taalcoördinatoren, inspecteurs en uitgevers.

Het tijdschrift is een cocreatie van SLO, LOPON2 en Onderwijsontwikkeling Nederland en wordt uitgegeven door Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.

toon meer

Sector

Vakspecifiek thema