Domeinspecifieke informatie binnen het taalonderwijs Nederlands (po-vo)

20 juli 2023

Op deze pagina vind je de enkele overzichtspublicaties rondom de domeinen van het schoolvak Nederlands:

Schrijfvaardigheid

Leesvaardigheid

 • Bonset, H. & Hoogeveen, M. (2009). Lezen in het basisonderwijs : een inventarisatie van empirisch onderzoek naar begrijpend lezen, leesbevordering en fictie. Enschede: SLO.
 • Berenst, J., Faasse, S., Herder, A. & Pulles, M. (2016). Meer dan lezen. Over geletterdheid, geletterdheidsontwikkeling en leesonderwijs. Assen: Van Gorcum.
  Leraren krijgen inzicht in en handvatten voor uiteenlopende manieren hoe leerlingen met teksten en met informatie in het algemeen om kunnen gaan en hoe je ze daarin kunt begeleiden.

Fictie en literatuur

 • De Leesmonitor: onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie 
  De Leesmonitor streeft ernaar de beschikbare kennis te vertalen naar een breed publiek. De onderzoeken worden samengevat en in samenhang beschreven. De Leesmonitor is een initiatief van Stichting Lezen, het kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie.
 • DUO Onderwijsonderzoek (2017). De leesmotivatie van Nederlandse kinderen en jongeren. Amsterdam: Stichting Lezen.
  Een onderzoek naar de leesmotivatie van jongeren tussen 8 en 18 jaar. De vraag die centraal staat is hoe gemotiveerd jongeren zijn om te lezen en welke onderliggende factoren hierbij een rol spelen.
 • Oberon (2016).  Lees- en literatuuronderwijs in havo/vwo. Amsterdam: Stichting Lezen. 
  Dit onderzoeksrapport geeft een actueel beeld van de stand van zaken rond lees- en literatuuronderwijs in havo en vwo.

Mondelinge taalvaardigheid