Praktijkgerichte programma’s havo

2 november 2023

56 scholen aan de slag met pgp-T en pgp-M

In het schooljaar 2023-2024 gaan 56 havo-scholen in een pilot aan de slag met de praktijkgerichte programma’s.

Conceptexamenprogramma's

De conceptexamenprogramma's praktijkgerichte programma’s Maatschappij (pgp-M) en Technologie (pgp-T) worden beproefd. De pilotscholen bieden deze aan in de vorm van een klein programma en/of een groot programma. Het kleine programma omvat 120 studielasturen. Het grote programma is omvangrijker en gaat uit van 360 studielasturen. De vier programma’s zijn ontwikkeld in samenwerking met scholen en op verzoek van het ministerie van OCW.

Essentie

De ontwikkeling van de praktijkgerichte programma’s sluit aan bij een breder gedragen wens havisten te motiveren door praktischer onderwijs aan te bieden. Door de betrokkenheid van externe opdrachtgevers en de ervaringen die leerlingen opdoen zijn de praktijkgerichte programma's sterk loopbaanoriënterend. Ook oefenen leerlingen vaardigheden waarmee zij in hun vervolgopleiding te maken krijgen. Op deze manier worden ze beter voorbereid op hun vervolgstudie.

Pilot

De ontwikkeling van de kleine programma’s (120 studielasturen) is een jaar eerder gestart dan de ontwikkeling van de grote programma’s (360 studielasturen). Alle programma’s worden met twee cohorten leerlingen beproefd in de praktijk. De kleine programma’s zijn gereed in mei 2025, de grote programma’s een jaar later, in mei 2026. Jaarlijks monitoren we de ervaringen van de scholen met de conceptexamenprogramma’s. Dat doen we om de programma’s bij te stellen.

Overzicht ontwikkeling praktijkgerichte programma's havo
programma start pilot gereed
pgp-Maatschappij klein 2022-2023 mei 2025
pgp-Technologie klein 2022-2023 mei 2025
pgp-Maatschappij groot 2023-2024 mei 2026
pgp-Technologie groot 2023-2024 mei 2026

Vragen

Heb je vragen over het praktijkgerichte programma? Dan verwijzen we je graag door naar de veelgestelde vragen. Staat je antwoord er niet tussen? Mail je vraag over examenprogramma's naar pgp-havo@slo.nl. Met beleidsvragen kun je terecht bij pgphavo@minocw.nl.

Aanvraag subsidieregeling

Voor scholen die met de praktijkgerichte programma’s aan de slag gaan of zich hierop willen voorbereiden is er subsidie beschikbaar. Scholen kunnen zich in 2024 aanmelden van 8 januari tot en met 23 februari. Alle informatie hierover kun je vinden onder 'links', aan de rechterzijde van deze pagina.

Heb je vragen over de subsidie of over de aanvraag? Neem dan contact op via phavo@minvws.nl of bel 070 340 55 66.

Heb je interesse in de praktijkgerichte programma’s vmbo gl-tl? Kijk dan op de website.

handreiking

Ben je op zoek naar voorbeelden en instrumenten? Ga dan naar de handreiking SE praktijkgerichte programma's havo.

nieuwsbrieven

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen bij SLO bieden we verschillende nieuwsbrieven aan.

toon meer

Vak

Leerplankundig thema