Praktijkgerichte programma’s havo

22 december 2022

In samenwerking met scholen ontwikkelen we praktijkgerichte examenprogramma’s voor havo. Dit sluit aan bij wensen vanuit onder andere de VO-Raad, Vereniging Hogescholen, de Onderwijsraad en het ministerie van OCW. Met de programma’s sluiten we aan bij de behoefte van leerlingen om praktisch bezig te zijn en de relevantie van wat ze leren te ervaren.

We ontwikkelen een praktijkgericht programma Maatschappij (pgp-M) en een praktijkgericht programma Technologie (pgp-T). Voor beide programma’s wordt zowel een kleine variant als een grote variant ontwikkeld. De kleine variant bevat 120 studielasturen en de grote variant 320 tot 360 studielasturen.

Kleine variant vanaf augustus 2025

De programma’s van de kleine variant zijn in concept klaar (versie 1) en worden vanaf dit schooljaar door 26 scholen beproefd in de praktijk. Dit gebeurt tijdens twee cohorten. Tijdens ieder cohort monitoren we de conceptversies van de programma’s en ontwikkelen deze door naar een definitieve versie per programma. We streven ernaar dat scholen vanaf augustus 2025 de programma’s kunnen aanbieden als keuzevak.

Grote variant vanaf augustus 2026

De programma’s van de grote variant zijn nu nog in de verkennings- en ontwikkelfase. Deze worden vanaf augustus 2023 over twee cohorten beproefd in de praktijk door scholen die zich hiervoor hebben aangemeld. Voor de grote variant streven we ernaar dat scholen vanaf augustus 2026 de programma’s kunnen aanbieden als keuzevak.

Aanmeldprocedure doorontwikkelfase praktijkgerichte havo voorjaar 2023

Meld je nu aan voor het beproeven van de praktijkgerichte programma’s klein en/of groot voor schooljaar 23/24. In de downloads hiernaast vind je meer informatie over de aanmeldprocedure.

Deze programma's worden ontwikkeld in opdracht van het ministerie van OCW.

aanmelden nieuwsbrieven

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen bij SLO bieden we verschillende nieuwsbrieven aan.