Over praktijkgerichte programma’s

26 maart 2024

In 2020 zijn we gestart met het ontwikkelen van praktijkgerichte examenprogramma’s in ontwikkelgroepen, bestaande uit gl-, tl- havo- en mbo-docenten. De definitieve examenprogramma’s zijn de opbrengst van een aantal jaren beproeven door 155 pilotscholen onder begeleiding van curriculumexperts. Tijdens de pilotfase hebben we ook op andere vlakken samengewerkt met partnerorganisaties als SPV, Platform-TL, VO-raad, Havoplatform, MBO Raad, VNO-NCW/MKB Nederland en het LAKS.

Leerlingen en de praktijkgerichte programma’s

Leerlingen zijn enthousiast over praktijkgerichte programma’s. In opdracht van OCW voerde YoungWorks een kwalitatief onderzoek uit onder jongeren in het vmbo-gtl, havo en mbo. Vrijwel alle ondervraagde jongeren reageren positief op het idee van een praktijkgericht programma. Het speelt in op een sterke behoefte aan praktische vaardigheden zoals zelfstandig werken, plannen, samenwerken en presenteren. Deze ervaring ondersteunt leerlingen bij het maken van een bewustere keuze voor het vervolgonderwijs.

De onderstaande video laat zien wat het praktijkgericht programma in het vmbo betekent voor leerlingen.