Voorbeeldlessen schrijven met peer response

6 januari 2020

In het project 'Leren schrijven met peer response' wordt een leerlijn schrijfvaardigheid voor het primair onderwijs ontwikkeld. Voor de leerjaren 5-6-7-8 zijn er lessenseries ontwikkeld op basis van het Referentiekader Taal. Aan de lessenseries voor groep 4 wordt gewerkt (begin 2020 gereed).

Leren schrijven met peer response is een procesgerichte aanpak van het schrijfonderwijs: leerlingen doorlopen verschillende fasen van het schrijfproces om een schrijftaak tot een goed einde te brengen (oriënteren, schrijven, reflecteren, reviseren, publiceren).

Taaldomeinen in samenhang

Kenmerkend voor de lessenseries is dat 3 verschillende domeinen van het taalonderwijs in samenhang aan bod komen: leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en mondelinge taalvaardigheid:

  • Voordat leerlingen gaan schrijven, bestuderen ze voorbeeldteksten op specifieke tekstkenmerken waarover ze daarna instructie krijgen (lezen)
  • Tijdens het uitvoeren van schrijfopdrachten gaan ze deze tekstkenmerken zelf toepassen in hun eigen teksten (schrijven)
  • Na het schrijven gaan de leerlingen reflecteren op hun teksten. Dat doen ze in tekstbesprekingen: ze geven elkaar commentaar op hun teksten en letten daarbij op de toepassing van de tekstkenmerken waarin ze instructie hebben gekregen (gesprekken voeren)
  • Na de tekstbesprekingen gaan de leerlingen hun teksten herschrijven (reviseren) op basis van het commentaar dat ze hebben gekregen
  • Als de teksten herschreven zijn, worden ze gepubliceerd voor een publiek

De samenhang tussen de verschillende domeinen komt tot stand doordat bij het lezen, schrijven en gesprekken voeren steeds dezelfde focus van instructie aan de orde is: kennis van tekstkenmerken om verschillende communicatieve doelen van teksten te realiseren (informeren, overtuigen, instrueren, onderhouden, beschrijven).

De lessenseries schrijven met peer response zijn een voorbeeld van de eerste manier om samenhangend taalonderwijs te realiseren: bij lezen, schrijven en gesprekken voeren is er dezelfde focus van instructie. Leerlingen ontdekken zo dat je wat je bij lezen leert ook kunt toepassen wanneer je zelf teksten schrijft. Ze ontdekken ook dat ze beter leren schrijven wanneer ze in gesprekken over teksten gericht reflecteren op specifieke kenmerken van hun teksten. Daarnaast leren ze dat een goede tekst nooit in één keer geschreven wordt en dat herschrijven een belangrijke fase is in het schrijfproces. Het publiceren van teksten is tenslotte heel belangrijk. Leerlingen ervaren dat teksten geschreven worden voor lezers en dat zij hun teksten moeten afstemmen op hun publiek. Ook voor de schrijfmotivatie is het belangrijk dat de teksten van leerlingen gepubliceerd en gelezen worden.

Lees meer over het project Leren schrijven met peer response en download gratis de lessenseries.