Taalmethode


Een taalmethode besteedt aandacht aan vaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven) en kennis over taal (spelling, woordenschat, grammatica, taalbeschouwing).

Vormen van samenhang

Er zijn verschillende vormen van samenhang denkbaar in een taalmethode. De meeste taalmethodes kiezen voor een thema per hoofdstuk. Binnen zo'n thema komen verschillende vaardigheden aan de orde.

Niet alle taalmethodes bieden ook lessen aan waarin samenhang tot uitdrukking komt door taaldomeinen vakinhoudelijk met elkaar te verbinden. Als je zelf je methodeles wat aanpast, is dat vaak wel mogelijk. Op deze pagina vind je binnenkort suggesties hoe je dat kunt doen.

Werken aan taaldomeinen in samenhang met je methode

We onderscheiden drie manieren waarop je taaldomeinen met elkaar kunt verbinden.

  1. Door dezelfde focus van instructie te kiezen in de taaldomeinen
    Bijvoorbeeld: je focust op de structuur van een tekst bij zowel het lezen als het schrijven van teksten.
  2. Door betekenisvolle relaties te leggen tussen taaldomeinen
    Een betekenisvolle relatie tussen taaldomeinen leg je door kennis uit het ene domein in te zetten in het andere domein. Bijvoorbeeld: de betekenis van woorden gebruik je om die woorden goed te leren spellen. Daarmee maak je de woordenschatles betekenisvol voor de spellingsles.
  3. Door taaltaken in het ene domein te laten voorbereiden in het andere domein
    De voorbereiding in het ene taaldomein heb je nodig hebt of kun je gebruiken voor het andere taaldomein: je laat leerlingen eerst teksten lezen over een onderwerp om hun voorkennis te activeren voordat je ze laat schrijven over dat onderwerp. Het lezen is dan een voorbereiding op het schrijven.