Satellietmodel


In het satellietmodel wordt de baan berekend van een lichte massa rondom een zware massa M. In dit geval is de massa van de satelliet niet van belang en kan er gerekend worden met de gravitatieversnelling t.g.v. de zware massa

Satelietmodel1
i.p.v. de gravitatiekracht Fg. De plaats en de snelheid worden ontbonden in de x-en y-richting.
In principe is de baan ellipsvormig, maar afhankelijk van de startwaarden kan de baan ook cirkelvormig zijn (zie voorbeeld).

Formule uit Binas:

Satelietmodel 2
Differentievergelijkingen:

Satelietmodel3

Het model is symmetrisch: er is geen onderscheid tussen de x- en de y-coördinaat.

Modelregels

Satelietmodel 4
Download coachbestand met tekstuele model (cma7, 934 kB)

Grafisch model

modelfig-1-8

Download coachbestand met grafisch model (cma7, 13 MB)

Voorbeeld

Startwaarden (SI)

Satelietmodel 5

grafiek-1-8