Pluimbalmodel


In dit model wordt de verticale val van een voorwerp met een grote luchtweerstand gemodelleerd. Een voorbeeld is de pluimbal ofwel de shuttle zoals die gebruikt wordt in het badmintonspel.
De uitkomsten verkregen met de parameterwaarden in het voorbeeld hieronder kunnen vergeleken worden met een video-analyse van zelf uit te voeren valexperimenten met een shuttle.1 Het oppervlak A wordt berekend als het kwadraat van de maximum diameter van de shuttle.

Formules uit Binas:

Pluimbalmodel1

Differentievergelijkingen:

Pluimbalmodel2

Modelregels

Pluimbalmodel3

Download coachbestand met tekstuele model (cma7, 158 kB)

Grafisch model

modelfig-1-5

Download coachbestand met grafisch model (cma7, 166 kB)

Voorbeeld

Startwaarden (SI)

Pluimbalmodel startwaarden

Pluimbalmodel grafiek

1. A. Heck en P. Uylings, In a hurry to work with high-speed video at school, (pdf, 155 kB) The Physics Teacher (2010)