Voorbeelduitwerking


Leselement ​Uitvoering ​Leeractiviteit
Voorbeelduitwerking
​Uitwerken Modelregels opstellen en doorrekenen ​Uitwerken van het model in wiskundige termen of grafische modelweergave
Een beargumenteerde schatting maken voor parameterwaarden van het model op basisvan gegevens
Het model met een geschikte tijdstap doorrekenen
Klasgesprek

Groepsgesprek