DynaLearn

13 december 2023

In DynaLearn kun je conceptuele modellen maken over de werking van systemen. Het is een grafische modelleeromgeving waarin door middel van iconen en diagrammen causale relaties weergegeven worden. Deze relaties zijn kwalitatief. Er komen nergens getallen aan de orde, maar alleen stijging en daling, verschillende vormen van proportionaliteit, en overgangspunten. De uitkomst van ‘doorrekenen’ van het model is dan ook geen grafiek met waarden, maar een opeenvolging van toestanden: eerst is de kracht positief en dalend en de snelheid positief en stijgend, daarna is de kracht 0 en de snelheid constant. In DynaLearn kun je ook geavanceerde modellen maken (bijvoorbeeld t.b.v. VO-bovenbouw), met meerdere processen en feedback loops.

De bedoeling van deze modelleeromgeving is om door het maken van modellen inzicht te verwerven in dat wat gemodelleerd wordt. Door geen getallen te gebruiken, is er veel meer nadruk op de conceptuele verbanden.


Achtergrondinformatie (in het Engels)

Over de visie die ten grondslag ligt aan deze aanpak:

Beschrijving van lessen: