Causuaal modelleren: IS-MB-GA-model

23 januari 2020

In de algemene economie worden verschillende macro-economische modellen gebruikt. In de syllabus voor vwo is het IS-MB-GA-model opgenomen. Dit model beschrijft relaties en verbanden tussen verschillende economische grootheden. Aan de hand van dit model zijn door leerlingen, veelal kwalitatieve, voorspellingen te doen.

Dit specifieke model geeft bovendien veel aanknopingspunten om in gesprek te gaan over de reikwijdte van modellen. Een meer kwantitatieve, wiskundige behandeling van het model is eventueel als keuzeonderwerp mogelijk.