Beschrijvend modelleren budget

23 januari 2020

De eerste stap op de weg naar wetenschappelijk modelleren is om een probleemsituatie op een geschikte manier te leren beschrijven met behulp van wetenschappelijke symbolen, wiskundige relaties en grafieken.1

Een voorbeeld hiervan voor bedrijfseconomie is financiële verslaglegging. Hierbij worden uitgaven en inkomsten gecategoriseerd en gerubriceerd. Afhankelijk van het doel van de verslaglegging kunnen sommige bedragen op één hoop worden gegooid en moeten anderen juist uitgesplitst worden. Belangrijk is dat dit systematisch gebeurt en dat er vaak ook vooropgestelde regels zijn.

1. P.L. Lijnse, Modellen van/voor leren modelleren (pdf, 119 kB), Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen (2008)