Alle can do-beschrijvingen

15 december 2020

Per ERK-niveau biedt het ERK can do-beschrijvingen voor alle taalactiviteiten, taalstrategieën en competenties.

Hieronder kun je de schalen voor taalactiviteiten, taalstrategieën en taalcompetenties als pdf downloaden. Zo krijg je een overzicht van wat het ERK allemaal bevat en kun je sneller de juiste schalen kiezen.

De can do-beschrijvingen zijn uit het Engels vertaald. De vertaling is gemaakt door de Taalunie.

Wil je gericht naar can do-beschrijvingen zoeken, maak dan gebruik van de can do-zoeker.

Taalactiviteiten

Receptief mondeling (luisteren en kijken) (pdf, 211 kB)

Receptief schriftelijk (lezen) (pdf, 213 kB)

Productief mondeling (spreken) (pdf, 202 kB)

Productief schriftelijk (schrijven) (pdf, 180 kB)

Interactie mondeling (gesprekken voeren) (pdf, 303 kB)

Interactie schriftelijk (schrijven, ook online) (pdf, 247 kB)

Mediation van een tekst (pdf, 272 kB)

Mediation van concepten (pdf, 182 kB)

Mediation van communicatie (pdf, 186 kB)

Taalstrategieën

Strategieën (pdf, 259 kB)

Taalcompetenties

Communicatieve taalcompetenties (pdf, 264 kB)

Meertalige en pluriculturele competentie (pdf, 210 kB)


let op!

De vertaling van de Taalunie is gebaseerd op de provisorische versie van het Companion Volume uit 2018. Op deze website zijn de vertalingen inhoudelijk afgestemd op de definitieve versie van 2020.