Samen muziek maken

27 december 2023

Lesvoorbeeld muziek, passend onderwijs, groep 6

Het Kristal is een wijkcentrum in een nieuwbouwwijk in Apeldoorn. In het centrum zijn naast een viertal scholen ook een verzorgingshuis, een restaurant, een zwembad, een supermarkt en een kinderopvang te vinden. 'Het Kroonpad' is een school voor speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke- of meervoudige beperking en langdurig zieke leerlingen, 'De Zonnehoek' is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Verder zijn er twee basisscholen, 'De Vliegenier' (OBS) en 'De Diamant' (PCBS). Op initiatief van de scholen is de stichting 'Kristal Samen Leven' opgericht.

Deze stichting heeft tot doel om door middel van kunst- en cultuuractiviteiten verbindingen te leggen tussen kinderen met en zonder een beperking. Het project van het Kristal is een mooi voorbeeld van integratie tussen verschillende leerlingen. Daarbij stimuleert het project leerlingen met een beperking om in de vrije tijd muziek te beoefenen.

Binnen het Kroonpad wordt muziekles gegeven door een vakdocent muziek. Zij verzorgt de scholing muziek voor de leerkrachten en geeft onder andere gitaarlessen, zodat de leerkrachten dit instrument direct kunnen inzetten bij de muzieklessen in de klas. Naast de lessen kunnen leerlingen ook gebruik maken van een elektronische leeromgeving (ELO).

Er worden één keer per week gezamenlijke muzieklessen gegeven voor de groepen 6 van de vier genoemde scholen. Er is een groep die viool leert spelen en een andere groep leert spelen op de gitaar. Andere leerlingen sluiten aan bij de violisten en gitaristen en er wordt samen muziek gemaakt. De belangrijkste doelen voor deze lessen zijn het samen muziek maken en het leren spelen op een instrument. Vrijwilligers, vakleerkrachten en medewerkers van de bovengenoemde stichting geven de muzieklessen.

Onderstaande fragmenten geven een beeld van de gezamenlijke muziekles van de groepen 6. Het totale lesvoorbeeld (incl. competenties, hoe om te gaan met verschillen en een beschrijving van het project) vindt u hiernaast in de pdf.

Oriënteren

​​Samen muziek maken, oriënteren, kennismaken met het instrument
In deze fase maken de leerlingen kennis met de viool door het instrument op verschillende manieren vast te houden en de strijkstok goed te bewegen op de snaren. Ze gaan vervolgens gezamenlijk in korte opdrachtjes de viool verder verkennen. De leerlingen op de gitaar maken eenzelfde proces door.
Samen muziek maken, oriënteren, strijken
Wanneer ze de viool op de bruikbare manier kunnen vasthouden mogen ze op een afgesproken teken vier keer strijken en daarna geen geluid maken.