De Hondsbossche Zeewering

21 november 2019

Lesvoorbeeld muziek, groep 3/4

De leerkrachten van basisschool De Kring hebben het thema Hondsbossche Zeewering voor hun volgende project gekozen. De start van het project bestaat uit een excursie naar deze nieuwe zeewering, alwaar de leerlingen voorlichting krijgen in het informatiecentrum en de nieuwe kustversterking en de dijk worden bekeken. De leerlingen leggen de excursie vast op foto’s die later door de leerkrachten in een doorlopende PowerPoint worden gezet. Hierdoor ontstaat een soort ‘film’. Bij een film hoort natuurlijk achtergrondmuziek. Een drietal opdrachten moet hiervoor zorgen: de leerlingen maken een titelsong, ze ontwerpen een klankspel en zorgen voor doorlopende achtergrondmuziek. Al deze muziek wordt door de leerkracht opgenomen en onder de powerpoint gezet. Voor de zo ontstane ‘film’ ontwerpen de leerlingen uitnodigingen voor de ouders, en wordt een filmmiddag georganiseerd.

De opdrachten in het rechtermenu geven via videofragmenten een beeld van de verschillende fasen van het creatieve proces.
Het totale lesvoorbeeld (incl. competenties, leerdoelen en beoordelingscriteria) vind je hiernaast in de pdf.