Heel bijzondere herfstbladeren!

30 oktober 2019

Lesvoorbeeld beeldend, passend onderwijs, groep 7/8


Het is herfst. De leerlingen van groep 8 vinden het leuk om met hun voeten door de bladeren te lopen. Ze hebben een biologieles gehad over bladeren en bomen. Daarbij hebben ze bomen uit verschillende werelddelen bekeken. Deze les sluit aan bij hun interesse voor een aantal van die bomen. Ze hebben ook verschillende bladeren verzameld. De leerlingen hebben laten zien dat ze het interessant vinden om al die verschillende bomen met hun bladeren te ontdekken. Daarnaast houden ze van realistisch werken en versieringen, en stellen hoge eisen aan het resultaat. Leerli​ngen van groep 8 willen dat het lijkt en er goed uit ziet.

Op basis hiervan krijgen de leerlingen de volgende opdracht:
Kies een aantal bladeren uit die je mooi qua vorm vindt en teken de bladeren na. Versier de bladeren daarna met zelfbedachte versieringen.

Onderstaande fragmenten geven een beeld van de oriënterende fase van deze opdracht.

Het totale lesvoorbeeld (incl. competenties, hoe om te gaan met verschillen in de groep en een schoolportret) vindt u hiernaast in de pdf.

Oriënteren

Herfstbladeren, oriënteren, introductiegesprek
De leerlingen zitten in groepjes van vier aan hun eigen tafeltje. Ze praten over het vallen van de bladeren in de herfst.​​​
Herfstbladeren, oriënteren, analyse vorm en kleur
Ze bekijken elkaars bladeren en beschrijven de vormen en de kleuren die deze bladeren hebben.
Herfstbladeren, oriënteren, formuleren van de opdracht
De juf geeft aan dat de leerlingen de vormen van de bladeren gaan gebruiken om een ontwerp te maken waarbij de bladeren worden opgevuld met vormpjes, figuurtjes.
Herfstbladeren, oriënteren, instructie werkwijze
De leerkracht verduidelijkt de opdracht. Ze zegt dat de leerlingen zelf bladeren mogen kiezen en natekenen met potlood op een blad wit papier. Ze mogen de bladeren niet overtrekken.
Herfstbladeren, oriënteren, instructie werkwijze
Vervolgens moeten zij de nerven tekenen met een dubbele lijn, zodat de open vlakken daarna duidelijk zijn. Ze laat even een voorbeeld zien omdat het anders onduidelijk wordt. Daarna trekken de leerlingen de lijnen over met zwarte viltstift en gaan ze de open vlakken met vormpjes versieren. Ze bespreekt welke vormpjes dat kunnen zijn. Er worden veel voorbeelden door de leerlingen genoemd.
Herfstbladeren, oriënteren, instructie werkwijze
Ze luisteren naar elkaars voorbeelden, associëren en komen met nieuwe ideeën. De juf herhaalt steeds wat er bedacht en uitgesproken wordt, zodat iedereen dezelfde kennis heeft. Ze benadrukt steeds dat leerlingen ook zelf bladvormen mogen bedenken. Deze werkwijze heeft nauwelijks navolging. De meeste leerlingen gebruiken de bladeren die ze hebben meegenomen als voorbeeld of zoeken bijzondere bladeren op internet. De juf biedt de groep kans om vragen te stellen en alvast wat ideeën te ventileren voor ze aan de slag gaan.
Herfstbladeren, oriënteren, instructie werkwijze
De leerlingen reageren aanvankelijk niet zo enthousiast, maar wanneer ze een voorbeeld zien, is die tegenstand weg omdat ze het effect zien van zwart-witte pentekeningen.