Bromautobusfietsvliegomobiel: ter land, ter zee, onder de grond en in de lucht!

28 november 2019

Project: Mijn wereld zonder grenzen

Lesvoorbeeld samenhang, groep 5 t/m 8​

Binnen het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld, met het kernconcept Tijd & Ruimte als uitgangspunt, gaan leerlingen aan de slag met het verkennen van hun eigen omgeving. Tijdens een wandeling in de naaste omgeving van de school bekijken ze de verschillende landschappen die ze tegenkomen. De school ligt in een ingepolderd gebied en is omgeven met water en dijken. Deze wandeling v​ormt de opstap voor een project waarbij leerlingen een voertuig gaan vormgeven: de leerlingen ontwerpen een voertuig waarmee ze tegelijkertijd onder de grond, in de lucht, onder en op het water en op de weg kunnen voortbewegen.
Op basis hiervan krijgen de leerlingen de volgende (beeldende) opdracht:
Ontwerp een voertuig op schaal waarmee je je op het water, door de lucht, onder de grond en op de weg kunt reizen. Denk daarbij aan verschillende kenmerken (ontwerpcriteria) van zo'n voertuig.
Onderstaande fragmenten geven een beeld van (een deel van) de uitvoerdende fase van het creatieve proces. In de oriënterende fase hebben leerlingen hun omgeving in kaart gebracht, hebben ze hun route van school naar huis en de landschappen die ze daarbij tegenkwamen gefotografeerd en kregen ze informatie over het werk van de kunstenaar Panamarenko. In de onderzoekende fase gingen leerlingen zelf een voertuig ontwerpen en onderzochten ze materialen en bevestigingstechnieken.
Het voertuig gaat in de vervolgopdracht een avontuur beleven. Dit avontuur wordt in een stopmotionfilmpje vastgelegd.
Het totale lesvoorbeeld (incl. competenties, leerdoelen, beoordelingscriteria en vervolgopdracht) en de lesbrief voor leerlingen vind je hiernaast in de pdf.

Uitvoeren

​​Introductie
De leerkracht start met een introductie waarbij ze de informatie uit de voorgaande fasen herhaald en leerlingen voorziet van een aantal praktische aanwijzingen over samenwerken en materialen. Ook herhaalt de leerkracht de verschillende ontwerpcriteria van de opdracht.
Aan de slag
De leerlingen gaan in groepjes aan de slag en bekijken, aan de hand van hun ontwerp, welke materialen ze nodig hebben. De leerkracht helpt de leerlingen op weg door vragen te stellen over keuzes, materialen en bevestigingstechnieken.
Aan de slag – ontwerpdilemma's
Tijdens het uitvoeren komen leerlingen verschillende ontwerpdilemma's tegen die ze met elkaar bespreken. De leerkracht loopt rond, stelt vragen en help de leerlingen op weg.
Aan de slag – reflecteren 
De leerkracht laat de leerlingen vertellen over hun werkstuk en stelt vragen over de relatie tussen het werkstuk, het ontwerp en de ontwerpcriteria van de opdracht.
Aan de slag – de geboorte van een nieuwe vraag
Tijdens het uitvoeren van de opdracht komen leerlingen nieuwe vragen tegen. De leerkracht pakt dit op en laat leerlingen een afspraak maken om de vraag op een ander moment verder te onderzoeken.
Tussentijdse evaluatie
De leerkracht sluit de les (voorlopig) af en vraagt elk groepje hoever ze zijn en hoe het werkproces en de samenwerking verlopen is.