Cultuureducatie met Kwaliteit

15 december 2022

Scholen en culturele instellingen in het hele land werken samen om kunst, cultuur en erfgoed vast onderdeel van het lesprogramma te maken. Wat levert het op? Kinderen die met plezier hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden ontwikkelen.

Het Fonds investeert sinds 2013 met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit in goed cultuuronderijs. Ieder kind moet de kans krijgen zijn of haar creativiteit optimaal te ontwikkelen. Het onderwijs is de plek bij uitstek om kinderen met cultuur te bereiken. De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 in het primair onderwijs richt zich op een verdieping van wat in de periodes 2013-2016 en 2017-2020 is gerealiseerd én op het vergroten van het aantal deelnemende scholen. Dit doen ze onder andere door meerjarige programma's, verspreid over het hele land te ondersteunen waarbij scholen en culturele instellingen samen werken aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Zodat het een vaste plek krijgt in het curriculum van de scholen.

Samen met lokale en regionale overheden

Het Fonds werkt samen met regionale en lokale overheden en investeert de komende vier jaar 10 miljoen euro per jaar. Gemeenten en provincies matchen dit bedrag. Deze gemeenten en provincies hebben samen met OCW een intentieverklaring ondertekend, waarin zij de deelname aan de regeling vastleggen.

Doel van de regeling

Het bevorderen van de kwaliteit van cultuureducatie in het PO. Door:

  • Duurzame verankering van kwalitatief goede cultuureducatie door samenwerking tussen primair onderwijs en culturele omgeving.
  • Verdiepen van cultuureducatie op scholen die ook in 2013-2016 deelnamen aan de regeling.
  • Vergroten van het aantal deelnemende scholen.

Voor meer informatie kijk op: www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl