maatwerkroute opzetten

11 oktober 2023

Stel je voor ...

De school waarvoor Dennis werkt, heeft besloten een 10-14 onderwijsroute op te zetten. Hij schrijft zich in voor een plekje in het ontwikkelteam. Maar als hij hoort dat de school deze kans gelijk aangrijpt om maatwerk meer op de kaart te zetten, wordt hij echt enthousiast. Dennis wil graag leiding geven aan het ontwikkelteam.

Maar daar sta je dan. Geschoold als vakdocent en met wat kennis van onderwijsvernieuwingsprocessen ben je ineens medeontwerper van de nieuwe leerroute. En dat niet alleen. Je geeft ook leiding aan het ontwikkelproces.

Je realiseert je dat elke collega eigen ideeën heeft over wat van belang is om te leren en hoe deze leerlingen het beste leren. Hoe breng je dan het gesprek op school op gang op een manier dat impliciete veronderstellingen en opvattingen zichtbaar worden? Want dan kun je met elkaar de juiste stappen zetten.

We helpen je op weg

Een goede start is samen met je team de leerlingen in beeld te brengen voor wie je een onderwijsroute opzet. Maar hoe krijg je zicht op de capaciteiten, interesses en behoeften van deze groep leerlingen? Meestal zijn normen en meetbare prestaties leidend, terwijl de mate waarin leerlingen tot ontwikkeling komen eigenlijk richtinggevend zou moeten zijn. De ontwikkelingsbehoeften van leerlingen zijn dan het uitgangspunt. Bekijk bijvoorbeeld eens dit filmpje.

We reiken je drie werkvormen aan waarmee je zicht krijgt op de kenmerken van de leerlingen waarvoor je aan de slag gaat. Elke werkvorm resulteert in profielschetsen. Kies er eentje die je aanspreekt en pas ze gerust aan jullie context aan. Deel het resultaat van jullie inspanningen met alle leraren op school. Hang bijvoorbeeld de profielschetsen op in de docentenkamer en ga het gesprek aan. Houd deze leerlingen tijdens het gehele ontwikkeltraject voor ogen.

Visie

De gesprekken over de leerlingen hebben vast geholpen om verschillende veronderstellingen en opvattingen expliciet te maken. Hierdoor staan ze later het ontwikkelproces niet in de weg. Hetzelfde geldt voor het samen maken van een goed doordachte en gedeelde visie. Op deze pagina vind je twee werkvormen.

Een gedeelde visie vormt de basis voor het maken van keuzes

Goed op weg

Je hebt nu als team een gedeelde kijk op de leerling die bij de onderwijsroute past en een goed doordachte visie. Dit is het moment om eens te kijken naar de vragen die je jezelf nog kunt stellen voordat je met het ontwikkelwerk start.

De ontwikkelkaarten helpen je daarbij. Selecteer met jouw team de vragen die je wilt beantwoorden, omdat ze in jullie context passen. Breng er samen een volgorde in aan. Hoe je ze precies aan elkaar legt, bepaal je samen.

index

Aan het overzicht dat jullie hebben gemaakt, koppel je een tijdpad. Je verdeelt op basis hiervan ook de taken. Kijk wel voordat je de vragen onderling verdeelt eerst samen naar de toelichting van elke vraag en de bijbehorende werkbladen en activiteiten. Ze helpen bij het beantwoorden van de vragen.

SLO heeft nog meer hulpmiddelen die je in kunt zetten bij het ontwerpen van een curriculum. Neem eens een kijkje op de themapagina Curriculumontwikkeling op school.toon meer