talentontwikkeling

8 december 2020

Talentontwikkeling = maatwerk

Leerlingen verschillen immers in de talenten die ze hebben. Als je de talenten van leerlingen verder wil ontwikkelen, is het dus nodig om verschil aan te brengen in je onderwijs. Dit kan al door leerlingen op bepaalde momenten te laten kiezen wat ze gaan doen.

Als je de talenten van jouw leerlingen verder wil ontwikkelen, is het goed om eerst te weten hoe de ontwikkeling van talent gaat.

Talent-in-ontwikkeling_met-symbolen_550px
Talent in Ontwikkeling (Houkema & Kaput, 2011)

De ontwikkeling van talent is een continu proces

Op dit proces zijn allerlei factoren van invloed. Zo kunnen persoonlijke kwaliteiten en kansen in de omgeving bijdragen aan een positieve ontwikkeling. De mate waarin je open staat om nieuwe dingen te leren is bijvoorbeeld zo’n persoonlijke kwaliteit. Een orkest op school is een kans om een muzikaal talent te ontwikkelen. Daarnaast zijn er zowel op het persoonlijke vlak als in de omgeving uitdagingen en belemmeringen, zoals een minder positief zelfbeeld.

Door met leerlingen in gesprek te gaan over hun ontwikkeling en hen kansen te bieden in de schoolomgeving om talenten te ontwikkelen, bevorder je dit proces. Een aantal voorbeelden van kansen:

  • Thibbe krijgt de kans om twee ochtenden in de week in een bovenbouwgroep mee te draaien. Hij kan zijn denktalent goed kwijt in de onderzoekjes die ze doen.
  • Indira heeft in de derde klas haar Cambridge Engels afgerond. Via een uitwisselingsproject komt zij in contact met een Engelse leerling van haar leeftijd. Binnenkort mag ze een schoolweek in Engeland meedraaien.
  • Annick heeft overal een mening over en vindt het leuk om met andere leerlingen te debatteren. Dit talent kan zij verder ontwikkelen door deel te nemen aan een leerlingenraad of debatclub.
  • Rens is geïnteresseerd in het oude Rome en wil hier graag meer over weten. Hij krijgt de kans om bij klassieke talen in de mediatheek hier meer over op te zoeken. Wel vraagt de leraar hem hier een presentatie over te geven aan de klas.

Meer over hoe je kansen kunt bieden, vind je op www.talentstimuleren.nl.

Als leerlingen hun talenten ontwikkelen en deze vallen buiten het curriculum, dan kun je deze ontwikkeling bijvoorbeeld vastleggen in een plusdocument. Hoe drie vo-scholen dit doen, hoor je in deze vlog van de vo-raad over brede vorming inzichtelijk maken.