leerlingenparticipatie

12 november 2020

Leerlingenparticipatie

Aan de basis van maatwerk staat het gesprek tussen de leerling en anderen zoals docent, mentor, ouders, ... Maar reflecteren op hun onderwijs is voor leerlingen niet vanzelfsprekend, net als het verwoorden van hun wensen. Een docent, coach of mentor kan dit proces faciliteren, zodat de leerling inzicht en overzicht krijgt van wat mogelijk is.

Laat leerlingen eens onderhandelen over hun eigen leerplan en onderwijsomgeving. Hoe je dat doet, lees je in deze publicatie. Het beschrijft in vier stappen hoe je samen met je leerlingen onderhandelt over hun onderwijs. Het mooie is dat dit niet alleen tot een meer weloverwogen uitkomst leidt, maar ook dat leerlingen voorbereid worden op andere onderhandelingsprocessen die zij later in de maatschappij tegenkomen.

Een andere plek waar de stem van leerlingen veel teweeg brengt voor maatwerkonderwijs, is in een klassen- of leerlingenraad. Soms kan er met kleine (organisatorische) aanpassingen veel ruimte vrijgemaakt worden voor leerlingen om hun onderwijs meer naar eigen hand te zetten. Zorg er wel voor dat leerlingen dan ook echt gehoord worden.