Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek - kerndoel 42


De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

Toelichting en verantwoording

licht Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • onderscheiden licht en donker
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2 +

 • onderscheiden donker en schaduw
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

 • licht is afkomstig van bronnen
 • licht wordt teruggekaatst en/of doorgelaten
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

 • licht plant zich rechtlijnig voort
 • licht splitst zich in kleuren
 • licht wordt gebroken

geluid Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • onderscheiden verschillende geluiden: hard/zacht, hoog/laag
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2 +

 • ordenen geluiden: van hoog naar laag of van hard naar zacht
 • onderscheiden klanken van verschillende instrumenten: tokkelen, blazen, aanslaan
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

 • geluid is afkomstig van bronnen
 • bouw en materiaal van de bron bepalen aard van geluid
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

 • geluid plant zich voort, door materialen heen

elektriciteit Van toepassing voor: groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 5 en 6
 • stroom gaat rond in een gesloten circuit
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

 • sommige materialen geleiden stroom, andere niet
 • elektriciteit kan gevaarlijk zijn voor de mens

kracht Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • ervaren de kracht van water (drijven en zinken)
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2 +

 • ervaren de kracht van magnetisme
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

 • lucht oefent kracht uit (wind, geluid, pneumatiek, luchtband)
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

 • statische elektriciteit oefent kracht uit

magnetisme Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • ervaren dat (onderdelen van) voorwerpen wel of niet magnetisch zijn
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2 +

 • onderscheiden voorwerpen die wel of niet magnetisch zijn
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

 • magnetisme is een eigenschap van materialen
 • magneten hebben een noord- en zuidpool
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

 • elektrische stroom wekt een magneetveld op (spoel)
 • een bewegende magneet wekt een elektrische stroom op (dynamo)

temperatuur Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • ervaren warm en koud subjectief
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2 +

 • ervaren temperatuursveranderingen
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4 +

 • warmte is afkomstig van bronnen
 • temperatuur wordt uitgedrukt in schaal van Celsius, gebaseerd op 0°C (water bevriest) en 100°C (water kookt)
 • alle materialen stollen, smelten, verdampen en condenseren
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

 • sommige materialen zijn goede warmtegeleiders en andere isoleren juist goed

Toelichting: Ontdekdoos

Een ontdekdoos bevat materialen en kaarten met opdrachten die bij één onderwerp horen. De kinderen kunnen er individueel of in groepjes mee werken.

Toelichting: Techniektorens

Een lesconcept voor het vak techniek voor alle groepen in het basisonderwijs. Het materiaal bestaat uit drie opvallend gekleurde opbergmeubels met leskisten en lesbeschrijvingen (lesmappen) voor ruim 80 technieklessen aansluitend aan de kerndoelen voor techniek. Per groep wordt uitgegaan van tien lessen van een uur. De opdrachten moeten overwegend zelfstandig, in kleine groepjes uitgevoerd worden.