Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek - kerndoel 42 - Groep 1 en 2 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.


Groep 1 en 2


Wat doen de kinderen?

Bij licht:

  • De kinderen leren licht en donker onderscheiden doordat ze ervaren dat je alleen met lichtbronnen (lamp, zon, maan, kaars) iets ziet.

Bij geluid:

  • De kinderen benoemen de geluiden van een verzameling zelfgemaakte geluidskokers met verschillende vullingen.

Bij kracht:

  • De kinderen experimenteren met het bouwen van dammetjes en ervaren de kracht van water.
  • Ze testen verschillende voorwerpen op hun drijfvermogen.

Bij magnetisme:

  • De kinderen werken met constructiematerialen waarin magneten zorgen voor verbindingen, bijvoorbeeld bij het bouwen van een trein.

Bij temperatuur:

  • De kinderen onderzoeken in de klas van allerlei voorwerpen of ze koud of warm aanvoelen. Ze gaan op zoek naar warme en koude dingen in het lokaal.

Toelichting: Ontdekdoos

Een ontdekdoos bevat materialen en kaarten met opdrachten die bij één onderwerp horen. De kinderen kunnen er individueel of in groepjes mee werken.

Toelichting: Techniektorens

Een lesconcept voor het vak techniek voor alle groepen in het basisonderwijs. Het materiaal bestaat uit drie opvallend gekleurde opbergmeubels met leskisten en lesbeschrijvingen (lesmappen) voor ruim 80 technieklessen aansluitend aan de kerndoelen voor techniek. Per groep wordt uitgegaan van tien lessen van een uur. De opdrachten moeten overwegend zelfstandig, in kleine groepjes uitgevoerd worden.