Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek - kerndoel 42 - Groep 7 en 8 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.


Groep 7 en 8


Wat doen de kinderen?

Bij licht:

 • De kinderen onderzoeken met lampen en voorwerpen de rechtlijnigheid van de lichtvoortplanting.
 • Ze onderzoeken met lenzen en water de breking van licht.
 • Ze gebruiken een loep/microscoop/telescoop om voorwerpen te vergroten.
 • Ze onderzoeken met een prisma het ontstaan van kleuren en zoeken hiernaar in de omgeving.

Bij geluid:

 • De kinderen maken een 'telefoon' door twee plastic bekers of blikjes met touw aan elkaar te verbinden.
 • Ze ervaren door hiermee te 'telefoneren' dat geluid zich ook door materialen kan voortplanten.

Bij elektriciteit:

 • De kinderen onderzoeken met behulp van een stroomcircuit welke materialen wel en niet geleiden.
 • Ze filosoferen over de gevaren van elektrische stroom en de manieren waarop mensen die voorkomen.
 • Ze ontwerpen en maken een elektrospel.

Bij kracht:

 • De kinderen doen verschillende proefjes met statische elektriciteit en ervaren de kracht hiervan (aantrekken van geladen voorwerpen; stof op televisieschermen. Mogelijkheid tot ontladen; vonken, bliksem).

Bij magnetisme:

 • De kinderen gaan op zoek met kompasjes in stroomcircuits en ontdekken dat magneetvelden worden opgewekt.
 • Ze ervaren dat elektriciteit en magnetisme via beweging gekoppeld zijn.
 • Ze hanteren dit door een magneet te bewegen en zo een dynamo te onderzoeken of te bouwen die stroom opwekt.

Bij temperatuur:

 • De kinderen ervaren dat sommige materialen kouder aanvoelen dan andere, die toch even warm zijn (in temperatuur).
 • Ze brengen dit in verband met het geleidend vermogen van materialen en zoeken naar toepassingen hiervan (zoals thermosflessen).

Toelichting: Ontdekdoos

Een ontdekdoos bevat materialen en kaarten met opdrachten die bij één onderwerp horen. De kinderen kunnen er individueel of in groepjes mee werken.

Toelichting: Techniektorens

Een lesconcept voor het vak techniek voor alle groepen in het basisonderwijs. Het materiaal bestaat uit drie opvallend gekleurde opbergmeubels met leskisten en lesbeschrijvingen (lesmappen) voor ruim 80 technieklessen aansluitend aan de kerndoelen voor techniek. Per groep wordt uitgegaan van tien lessen van een uur. De opdrachten moeten overwegend zelfstandig, in kleine groepjes uitgevoerd worden.