Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek - kerndoel 42 - Groep 3 en 4 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.


Groep 3 en 4


Wat doen de kinderen?

Bij licht:

 • De kinderen ervaren dat door het plaatsen van niet-lichtdoorlatende voorwerpen voor een lichtbron schaduw ontstaat.
 • Ze ervaren dat door het verplaatsen van de lichtbron de schaduw zich verplaatst en een andere vorm aanneemt.
 • Ze maken met hun handen of voorwerpen schaduwfiguren op een wand.

Bij geluid:

 • De kinderen zoeken uit waar de hoge en de lage tonen zitten op een muziekinstrument en bespreken en ordenen dat met elkaar.
 • Ze bespelen en luisteren naar verschillende muziekinstrumenten en bespreken de verschillende klanken.
 • Ze maken geluid met zelfgemaakte muziekinstrumenten en praten met elkaar over verschillen in geluid (hoog/laag, hard/zacht).

Bij kracht:

 • De kinderen ervaren en praten over de aantrekkende en afstotende 'kracht' van magneten.

Bij magnetisme:

 • De kinderen onderzoeken aan welke voorwerpen in hun lokaal een magneet wel of niet plakt.
 • Ze vertellen in kleine groepen onder leiding van de leraar de uitkomsten aan elkaar.
 • Ze gebruiken bij het vertellen de begrippen magneet, magnetisme en magnetisch.

Bij temperatuur:

 • De kinderen warmen voorwerpen op met hun handen, koelen ze af in een (koude) omgeving en praten over deze veranderingen.
 • Ze praten over de temperatuurservaring binnenshuis en buitenshuis, of van het eigen lichaam (in combinatie met koorts).

Toelichting: Ontdekdoos

Een ontdekdoos bevat materialen en kaarten met opdrachten die bij één onderwerp horen. De kinderen kunnen er individueel of in groepjes mee werken.

Toelichting: Techniektorens

Een lesconcept voor het vak techniek voor alle groepen in het basisonderwijs. Het materiaal bestaat uit drie opvallend gekleurde opbergmeubels met leskisten en lesbeschrijvingen (lesmappen) voor ruim 80 technieklessen aansluitend aan de kerndoelen voor techniek. Per groep wordt uitgegaan van tien lessen van een uur. De opdrachten moeten overwegend zelfstandig, in kleine groepjes uitgevoerd worden.