Oriëntatie op jezelf en de wereld - Natuur en techniek - kerndoel 42 - Groep 5 en 6 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.


Groep 5 en 6


Wat doen de kinderen?

Bij licht:

 • De kinderen onderzoeken met een lamp en spiegels het doorlaten en terugkaatsen van licht.
 • Ze zoeken naar verschillende lichtbronnen.

Bij geluid:

 • De kinderen bouwen eenvoudige slaginstrumenten.
 • Ze ervaren dat geluid afkomstig is van een trillende bron, en dat de trilling de toonhoogte en luidheid bepaalt.
 • Ze gaan op zoek naar de bronnen van verschillende muziekinstrumenten en stemgeluid.

Bij elektriciteit:

 • De kinderen zetten met een batterij, elektriciteitsdraadjes en een lampje of een geluidssensor een stroomcircuit in elkaar, zodanig dat er een lampje gaat branden of geluid klinkt.

Bij kracht:

 • De kinderen doen verschillende proefjes en ervaren dat lucht niet niets is. Het kan kracht uitoefenen.
 • Ze onderzoeken enkele manieren waarop luchtdruk de mens helpt (zoals luchtbanden en pneumatiek).

Bij magnetisme:

 • De kinderen onderzoeken en benoemen welke materialen wel of niet magnetisch zijn.
 • Ze werken met kompassen en ervaren dat magneten een noord- en zuidpool hebben.
 • Ze onderzoeken de aarde als magneet.

Bij temperatuur:

 • De kinderen onderzoeken enkele warmtebronnen en ervaren dat kou de afwezigheid van warmte is.
 • Ze meten temperatuur en praten samen over de schaal van Celsius.
 • Ze gaan op zoek naar andere vloeistoffen die koken (verdampen), bevriezen (stollen) etc.

Toelichting: Ontdekdoos

Een ontdekdoos bevat materialen en kaarten met opdrachten die bij één onderwerp horen. De kinderen kunnen er individueel of in groepjes mee werken.

Toelichting: Techniektorens

Een lesconcept voor het vak techniek voor alle groepen in het basisonderwijs. Het materiaal bestaat uit drie opvallend gekleurde opbergmeubels met leskisten en lesbeschrijvingen (lesmappen) voor ruim 80 technieklessen aansluitend aan de kerndoelen voor techniek. Per groep wordt uitgegaan van tien lessen van een uur. De opdrachten moeten overwegend zelfstandig, in kleine groepjes uitgevoerd worden.