Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 36


De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.

Toelichting en verantwoording

organisatie van de samenleving Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
 • noodzaak van regels en afspraken bij het samenleven thuis, op straat en op school
 • gezamenlijk regels vaststellen
Inhoud voor: groep 3 en 4
 • gezagsuitoefening en het verschil met 'de baas spelen'
 • noodzaak en werkwijze van gemeente­lijke diensten (brandweer, reiniging, groenvoorziening, etc.)
Inhoud voor: groep 5 en 6
 • verkiezingen
 • taken en werkwijze van het gemeente­bestuur
 • de politie:
  • taken
  • werkwijze
 • Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6 +

 • het landsbestuur (regering, parlement)
 • totstandkoming van een wet
 • het Koninkrijk der Nederlanden en de monarchie
 • koningshuis
 • werkwijze van justitie in hoofdlijnen
 • het Europese bestuur