Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 36 - Groep 1 en 2 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.


Groep 1 en 2


Wat doen de kinderen?

  • De kinderen vertellen welke regels thuis en op school gelden. Welke afspraken gelden er? Waarom zijn ze nodig?
  • Ze voeren toneelstukjes op waarin ze situaties naspelen: je (niet) houden aan regels op school/thuis, nieuwe afspraken maken.