Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 36 - Groep 3 en 4 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.


Groep 3 en 4


Wat doen de kinderen?

  • De kinderen denken na over het werk van de gemeentelijke diensten (openbaar vervoer, vuil ophalen, plantsoenendienst, brand blussen).
  • Ze praten met iemand die bij de gemeente werkt
    (bijvoorbeeld brandweer, reiniging) en ze bereiden vragen voor.
  • De kinderen vertellen over situaties waarin iemand 'de baas speelt'.
  • Ze luisteren naar een verhaal waarin het verschil tussen gezagsuitoefening (bijv. politie/rechter) en 'de baas spelen' aan de orde wordt gesteld.
  • Ze voeren toneelstukjes uit (de baas spelen, gezag uitoefenen).