Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 36 - Groep 7 en 8 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.


Groep 7 en 8


Wat doen de kinderen?

  • De kinderen bereiden zich voor op het gesprek met een wethouder.
  • Ze maken een keuze of ze losse vragen gaan stellen of als groep een probleem aan de wethouder gaan voorleggen.
  • Ze organiseren een verkiezing voor een school/leerlingenraad.
  • Ze maken een verkiezingsprogramma.
  • Ze voeren een campagne.
  • Ze ontwerpen affiches.
  • Ze organiseren een verkiezing.
  • Ze denken na over de essentie van het Koningshuis.