Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving - kerndoel 36 - Groep 5 en 6 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.


Groep 5 en 6


Wat doen de kinderen?

  • De kinderen organiseren een referendum over verbeterpunten in en om de school.
  • Ze bereiden het bezoek van een raadslid voor (het maken van vragen en het stellen van de vragen).
  • Ze starten (in groepjes, als partijen) een verkiezingscampagne.
  • Ze schrijven een verkiezingsprogramma.
  • Ze organiseren een hoorzitting voor de kinderen uit de groep.
  • Ze organiseren verkiezingen/een stemronde.