bij kerndoel 4


Om te voorkomen dat het aanbod voor begrijpend en studerend lezen wordt ingevuld met technisch lezen, is technisch lezen hier apart uitgewerkt.

Toelichting en verantwoording

voorbereiding op... technisch lezen Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

voorbereiding op technisch lezen Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2

relatie tussen gesproken en geschreven taal

 • woorden, zoals de eigen naam en namen van voor het kind belangrijke personen/dingen, als globale eenheden lezen en schrijven

taalbewustzijn

 • woorden in zinnen onderscheiden
 • onderscheid tussen de vorm en betekenis van woorden
 • woorden in klankgroepen verdelen
 • reageren op en spelen met bepaalde klankpatronen in woorden; eerst door eindrijm en later met behulp van beginrijm
 • fonemen als de kleinste klankeenheden in woorden onderscheiden, zoals bij p-e-n

alfabetisch principe

 • ontdekken dat woorden zijn opgebouwd uit klanken en dat letters met die klanken corresponderen

 • door de foneem-grafeemkoppeling nieuwe woorden lezen en schrijven

Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2+

 • fonetisch benoemen van de letters
 • ontsleutelen van klankzuivere (km-, mk- en mkm-)woorden zonder eerst de afzonderlijke letters te verklanken
 • lezen van klankzuivere woorden (van het type mmkm, mkmm en mmkmm)
 • lezen van korte woorden met afwijkende spellingpatronen en meerlettergrepige woorden
 • woordidentificatietechnieken
 • steeds meer woorden automatisch herkennen
 • gebruik van verschillende technieken om woorden snel en nauwkeurig te herkennen
 • herkennen van lettercombinaties en spellingpatronen
 • herkennen van lettergrepen in geschreven woorden
 • herkennen van het unieke letterpatroon van (leen)woorden
 • gebruikmaken van de betekenis van een woord
 • gebruikmaken van de context van een woord
 • compensatie/dispensatie en gerichte instructie voor dyslectische kinderen
Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 3/4+

 • vooral aandacht voor het verhogen van het leestempo en het lezen van woorden met complexere woordstructuren, afwijkende spellingpatronen en leenwoorden
 • compensatie/dispensatie en gerichte instructie voor dyslectische kinderen
Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 5/6+

 • vooral aandacht voor het verhogen van het leestempo
 • compensatie/dispensatie en gerichte instructie voor dyslectische kinderen