bij kerndoel 4 - Groep 5 en 6 - Wat doen de kinderen


Om te voorkomen dat het aanbod voor begrijpend en studerend lezen wordt ingevuld met technisch lezen, is technisch lezen hier apart uitgewerkt.


Groep 5 en 6


  • De kinderen lezen en oefenen met complexere woordstructuren, afwijkende spellingpatronen en leenwoorden (aan de hand van de methode voor voortgezet technisch lezen). Ze maken hierbij op een efficiënte wijze gebruik van woordidentificatietechnieken. Ze herkennen de meeste woorden onmiddellijk. Daarbij maken ze gebruik van syntactische en semantische informatie uit de tekst.
  • Ze lezen elke dag vrij in eigen gekozen boeken op hun leesniveau (beheersingsniveau).
  • Ze lezen boeken op instructieniveau met de leraar of een tutor.