bij kerndoel 4 - Groep 1 en 2 - Wat doen de kinderen


Om te voorkomen dat het aanbod voor begrijpend en studerend lezen wordt ingevuld met technisch lezen, is technisch lezen hier apart uitgewerkt.


Groep 1 en 2


  • De kinderen doen activiteiten op het gebied van taalbewustzijn en letterkennis (taalspelactiviteiten). Zo verzamelen ze bijvoorbeeld woorden voor de ABC-muur, maken ze een alfabetboek, doen ze schrijfactiviteiten, leren ze kinderrijmpjes en liedjes en voeren ze met de leraar rijmspelletjes en woord-klankspelletjes uit.
  • Ze 'lezen', alleen of met anderen, boeken in de boekenhoek.
  • Ze gebruiken boeken en teksten in hun spel in de hoeken (bijv. een telefoonboek en kookboek in de huishoek).
  • Ze gebruiken instructieve teksten/foto's/illustraties om iets te kunnen bouwen of maken. Ze gebruiken bijvoorbeeld een (bouw)tekening als voorbeeld voor een constructiewerkje.
  • Ze luisteren naar een voorgelezen verhaal door de leraar en reageren, doen actief mee.
  • Ze zoeken op school en thuis allerlei informatie over een bepaald onderwerp en leggen die bij elkaar. Ze zoeken de informatie in de vorm van plaatjes, foto's, tekeningen in tijdschriften, informatieve boeken en op CD-Roms.