bij kerndoel 4 - Toelichting en verantwoording


Om te voorkomen dat het aanbod voor begrijpend en studerend lezen wordt ingevuld met technisch lezen, is technisch lezen hier apart uitgewerkt.


Om te voorkomen dat het aanbod voor begrijpend en studerend lezen wordt ingevuld met technisch lezen, wordt het technisch lezen niet uitgewerkt bij kerndoel 4, maar vindt u hier een uitwerking.

Ontwikkeling van de leestechniek en het leesbegrip gaan samen op.

Leerlingen leren gebruik te maken van passende decodeerstrategieën ofwel woordidentificatietechnieken. Die strategieën en technieken worden geleidelijk steeds meer geautomatiseerd.