bij kerndoel 4 - Groep 3 en 4 - Wat doen de kinderen


Om te voorkomen dat het aanbod voor begrijpend en studerend lezen wordt ingevuld met technisch lezen, is technisch lezen hier apart uitgewerkt.


Groep 3 en 4


  • De kinderen oefenen het technisch lezen aan de hand van de methode voor aanvankelijk lezen. In de fase van het aanvankelijk lezen leren de kinderen nieuwe woorden te analyseren in grafemen en dit gebeurt eerst heel precies: letter voor letter wordt geanalyseerd volgens de elementaire leeshandeling. Later wordt die elementaire leeshandeling verkort; kinderen lezen clusters en spellingpatronen direct, zonder analyse.
  • Ze lezen elke dag vrij in eigen gekozen verhalende of informatieve boekjes op hun leesniveau (beheersingsniveau).