bij kerndoel 4 - Groep 7 en 8 - Wat doen de kinderen


Om te voorkomen dat het aanbod voor begrijpend en studerend lezen wordt ingevuld met technisch lezen, is technisch lezen hier apart uitgewerkt.


Groep 7 en 8


  • De kinderen lezen elke dag vrij in eigen gekozen boeken op hun leesniveau.