Bewegingsonderwijs - kerndoel 58


De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deel te nemen, afspraken te maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden in te schatten en daarmee bij activiteiten rekening te houden.

Toelichting en verantwoording

arrangement Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

De opstelling van de toestellen, het aantal spelers, de veldgrootte en eventuele afbakeningen.

Inhoud voor: groep 1 en 2
  • helpen inrichten van een veilig bewegingsarrangement
  • herstellen en aanpassen van een arrangement
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2

Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 1/2

Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 1/2

regelingen Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Regels en afspraken om de activiteit voor alle kinderen goed te laten verlopen.

Inhoud voor: groep 1 en 2
  • handelen volgens afgesproken regels
  • afspraken maken over team- en groepsindeling
  • verdelen en wisselen van taken en functies
  • hulpverlenen bij een activiteit
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2

Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 1/2

Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 1/2

reflecteren Van toepassing voor: groep 1 en 2; groep 3 en 4; groep 5 en 6; groep 7 en 8;

Inhoud voor: groep 1 en 2
  • reflecteren over het eigen (bewegings-) handelen en reflecteren over de activiteit
  • inschatting maken van de eigen bewegingsmogelijkheden
  • het stimuleren en coachen van anderen
Inhoud voor: groep 3 en 4

als groep 1/2

Inhoud voor: groep 5 en 6

als groep 1/2

Inhoud voor: groep 7 en 8

als groep 1/2