Bewegingsonderwijs - kerndoel 58 - Groep 1 en 2 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deel te nemen, afspraken te maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden in te schatten en daarmee bij activiteiten rekening te houden.


Groep 1 en 2


Bij Arrangement:

  • De kinderen helpen bij het opruimen van het arrangement.
  • Ze herstellen het arrangement op kleine onderdelen.

Bij Regelingen:

  • De kinderen houden zich aan de afspraken en spelregels.
  • Ze accepteren een verplichte groepsindeling, maar kunnen ook in zelfgekozen groepjes werken.
  • Ze leren dat je in een spel verschillende rollen en functies kunt hebben en kunnen een rol en/of functiewisseling ook aan.
  • Ze bieden in veilige bewegingssituaties een helpende hand.

Bij Reflecteren:

  • De kinderen kunnen aangeven waarom een bewegingsactiviteit makkelijker of moeilijker is.
  • Ze kunnen een goede inschatting maken of er hulp nodig is om tot een goed bewegingsresultaat te komen.
  • Ze hebben aandacht voor de bewegingsuitvoering en bewegingsresultaten van andere kinderen.