Bewegingsonderwijs - kerndoel 58 - Groep 5 en 6 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deel te nemen, afspraken te maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden in te schatten en daarmee bij activiteiten rekening te houden.


Groep 5 en 6


Bij Arrangement:

  • De kinderen zetten het arrangement klaar en ruimen dit op na precieze instructie.
  • Ze herstellen het arrangement en passen dit aan met het oog op eigen veiligheid.

Bij Regelingen:

  • De kinderen attenderen een medespeler op regelovertredingen.
  • Ze (helpen bij het) maken (van) even sterke groepen.
  • Ze werken mee aan een rechtvaardige functieverdeling in een groep.
  • Ze ondersteunen het bewegingsverloop van anderen in uitdagender bewegingssituaties.

Bij Reflecteren:

  • De kinderen kunnen aangeven wat bij een goede bewegingsuitvoering van belang is in meer complexe bewegingssituaties.
  • Ze kunnen een realistisch beeld vormen van de mate van hulpverlening die nodig is om tot een goed bewegingsresultaat te komen.
  • Ze kunnen als hulpverlener aanwijzingen geven die tot een beter bewegingsresultaat leiden.