Bewegingsonderwijs - kerndoel 58 - Groep 3 en 4 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deel te nemen, afspraken te maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden in te schatten en daarmee bij activiteiten rekening te houden.


Groep 3 en 4


Bij Arrangement:

  • De kinderen helpen bij het klaarzetten van het arrangement.
  • Ze maken het arrangement met klein materiaal uitdagender.

Bij Regelingen:

  • De kinderen maken een eigen regelovertreding kenbaar.
  • Ze stellen even grote groepen samen.
  • Ze werken eraan mee dat alle kinderen even veel beurten krijgen (of meespelen). Ze schatten goed de mate van hulpverlening in in veilige bewegingssituaties.

Bij Reflecteren:

  • De kinderen kunnen aangeven wat bij een goede bewegingsuitvoering van belang is in eenvoudige bewegingssituaties.
  • Ze maken gebruik van individuele differentiatieregels (vrijplaatsen e.d.).
  • Ze waarderen een geslaagde bewegingsuitvoering van anderen positief.