Bewegingsonderwijs - kerndoel 58 - Groep 7 en 8 - Wat doen de kinderen


De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deel te nemen, afspraken te maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden in te schatten en daarmee bij activiteiten rekening te houden.


Groep 7 en 8


Bij Arrangement:

  • De kinderen zetten het arrangement klaar en ruimen dit op na globale instructie.
  • Ze herstellen het arrangement en passen dit aan met het oog op de bewegingsmogelijkheden van zichzelf en anderen.

Bij Regelingen:

  • De kinderen spelen met anderen zonder scheidsrechter.
  • Ze kunnen oplossingen aandragen als er verschillende belangen zijn bij groepsindelingen.
  • Ze geven oplossingen aan om functiewisselingen eerlijk te laten verlopen.
  • Ze doseren het ondersteunen van het bewegingsverloop in een aantal uitdagender bewegingssituaties.

Bij Reflecteren:

  • De kinderen kunnen fouten in de eigen bewegingsuitvoering aangeven en van daaruit zelf tot correcties komen.
  • Ze kunnen aangeven hoe en op welke onderdelen de eigen bewegingsuitvoering nog verder verbeterd kan worden.
  • Ze kunnen een beoordeling geven over de bewegingsuitvoering aan anderen op enkele eenvoudige basisprincipes.