Gesprekken voeren en spreken


Voorbeeldlessen bij de peiling mondelinge taalvaardigheid in het speciaal (basis)onderwijs
22 maart 2021

Deze handreiking beschrijft twee lessen rondom spreken en gesprekken voeren die ingezet kunnen worden om te werken aan de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen. De ontwikkelde taken sluiten qua vorm en inhoud aan bij de toetstaken die gebruikt zijn in de peiling Mondelinge taalvaardigheid aan het einde van het speciaal (basis)onderwijs. Ze zijn echter aangepast aan de context van de lespraktijk en voorzien van een lesbeschrijving en leerlingmateriaal. In de les over gesprekken voeren lossen de leerlingen gezamenlijk een probleem op. Ze gaan met elkaar in overleg om meningen en argumenten uit te wisselen en om elkaar advies te geven. In de les over spreken vertellen leerlingen elkaar een verhaal dat ze zelf hebben voorbereid.


jaar van uitgave: 2021

Hoogeveen, M., & Prenger, J. (2021). Gesprekken voeren en spreken: voorbeeldlessen bij de peiling mondelinge taalvaardigheid in het speciaal (basis)onderwijs. Enschede: SLO.


toon meer

Sector

Leerplankundig thema

Type publicatie