Maaike Oberink


Maaike Oberink werkt bij de afdeling primair onderwijs als curriculumontwikkelaar burgerschap. Samen met leraren en experts po en vo houdt zij zich bezig met de ontwikkeling en de implementatie van de kerndoelen voor burgerschap in het onderwijs.

Maaike heeft journalistiek en geschiedenis gestudeerd en heeft 18 jaar gewerkt als docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs. Daar heeft zij ervaring opgedaan met onderwijsvernieuwingen, de implementatie van burgerschapsthema’s in het curriculum en de ontwikkeling van activerend lesmateriaal. Daarnaast heeft zij als vakdidacticus gewerkt aan de lerarenopleiding geschiedenis van de Hogeschool Windesheim.

Naast haar werk bij SLO adviseert Maaike scholen met het opzetten van leerlijnen op het gebied van internationalisering.

Maaike Oberink 270

Curriculumontwikkelaar burgerschap

contactinformatie

publicaties