Handreiking burgerschap, inhoudskaarten, bouwstenen en burgerkaartenspel

25 mei 2023

Goed burgerschapsonderwijs kan een uitdaging zijn. Actuele ontwikkelingen in de maatschappij benadrukken het belang van burgerschapsonderwijs. Daarnaast is op 1 augustus 2021 de wet ter verduidelijking van de burgerschapsopdracht in werking getreden. Voor scholen in het primair, voortgezet en het speciaal onderwijs voldoende aanleiding om naar burgerschapsonderwijs in de school te kijken.

Met de wet 'verduidelijking burgerschapsopdracht' wordt van scholen gevraagd om doelgericht en samenhangend te werken aan een curriculum voor burgerschap. Voor sommige scholen zal blijken dat zij al aan de wet voldoen, voor andere scholen zal de verduidelijking van de burgerschapsopdracht aanleiding zijn om hun burgerschapsonderwijs te herzien.

Om het schoolbeleid en onderwijsaanbod aan te laten sluiten bij de verduidelijkte burgerschapsopdracht, zijn onderstaande producten ontwikkeld om doelgericht en in samenhang te werken aan burgerschap.

Handreiking burgerschap funderend onderwijs. Doelgericht en samenhangend werken aan burgerschap

De handreiking is voor alle scholen in het funderend onderwijs die aan de slag willen met burgerschapsonderwijs volgens de aangescherpte wetgeving. Het biedt ondersteuning bij het doelgericht en in samenhang werken aan burgerschapsonderwijs.

De handreiking bestaat uit drie delen:

  1. wettelijke en inhoudelijke kaders: voor het actualiseren van je burgerschapsonderwijs
  2. kerndoelen en bouwstenen: voor het doelgericht en in samenhang werken aan je burgerschapsonderwijs
  3. stappenplan: in 5 stappen werken aan het concretiseren van je burgerschapsonderwijs

Inhoudskaarten burgerschap

Inhoudskaarten zijn een voorbeeld van een doorgaande leerlijn voor burgerschap. Deze vier kaarten beschrijven waar scholen ten minste doelgericht en samenhangend aandacht aan moeten besteden. Omdat de wetstekst voor po en vo gelijk is, hebben we de doorgaande leerlijn zo ontworpen dat die de aansluiting tussen po en vo kan verbeteren.

Burgerkaartenspel

Het Burgerkaartenspel van SLO zet je, met je team, aan het denken over de burgerschapsdoelen die je als school of als schoolorganisatie wilt nastreven, maar ook over de leeractiviteiten, lessen en leerlijnen die je wilt opzetten, uitvoeren en evalueren. Het spel is ontwikkeld op basis van de Bouwstenen Burgerschap curriculum.nu. Het Burgerkaartenspel bevat 22 speelkaarten en uitleg van de spelregels.

Bouwstenen burgerschap

Deze publicatie bevat zeven van de elf bouwstenen die door het ontwikkelteam Burgerschap zijn opgeleverd. SLO heeft een selectie van zeven bouwstenen gemaakt, deze bevatten de kern van burgerschap en sluiten aan bij de wettelijke burgerschapsopdracht.

Wil je met je school aan de slag met het formuleren van een doorlopende leerlijn en het samenstellen van een onderwijsaanbod? Dan zijn de bouwstenen een goede manier om daarmee je burgerschapsonderwijs te concretiseren.

In combinatie met de handreiking burgerschap funderend onderwijs biedt het een doelgerichte invulling van je burgerschapsonderwijs. De handreiking neemt daarbij de bouwstenen als (één van de) inhoudelijk kaders van waaruit je je burgerschapsonderwijs concreet kunt vormgeven. De bouwstenen zijn uitgewerkt naar de onderbouw en de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.